FREE SHIP cho đơn hàng từ 150K

Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 150K

Giỏ hàng của bạn

Giỏ hàng trống

Tham khảo sản phẩm bán chạy tại Junie

Nhẫn

30 sản phẩm

Nhẫn Felicity
Bạc 925

Nhẫn Felicity

195.000₫

Giá một chiếc
trên 

1 màu sắc
Nhẫn Juniper
Bạc 925

Nhẫn Juniper

230.000₫

Giá một chiếc
trên 

2 màu sắc
Nhẫn Penelope
Bạc 925

Nhẫn Penelope

230.000₫

Giá một chiếc
trên 

1 màu sắc
Nhẫn Glimmer
Bạc 925

Nhẫn Glimmer

230.000₫

Giá một chiếc
trên 

1 màu sắc
Nhẫn Cupid
Bạc 925

Nhẫn Cupid

175.000₫

Giá một chiếc
trên 

1 màu sắc
Nhẫn Unity
Bạc 925

Nhẫn Unity

240.000₫

Giá một chiếc
trên 

1 màu sắc
Nhẫn Knot
Bạc 925

Nhẫn Knot

250.000₫

Giá một chiếc
trên 

1 màu sắc
Nhẫn Vesper
Bạc 925

Nhẫn Vesper

230.000₫

Giá một chiếc
trên 

1 màu sắc
Nhẫn Cherie
Bạc 925

Nhẫn Cherie

295.000₫

Giá một chiếc
trên 

1 màu sắc
Nhẫn Quinbie
Bạc 925

Nhẫn Quinbie

240.000₫

Giá một chiếc
trên 

1 màu sắc
Nhẫn Flutter
Bạc 925

Nhẫn Flutter

175.000₫

Giá một chiếc
trên 

1 màu sắc
Nhẫn Shay
Bạc 925
Bán chạy
Freesize

Nhẫn Shay

240.000₫

Giá một chiếc
trên 

1 màu sắc
Nhẫn Lana
Bạc 925
Freesize

Nhẫn Lana

220.000₫

Giá một chiếc
trên 

2 màu sắc
Nhẫn Leaf
Bạc 925
Freesize

Nhẫn Leaf

195.000₫

Giá một chiếc
trên 

2 màu sắc
Nhẫn Remi
Bạc 925
Freesize

Nhẫn Remi

200.000₫

Giá một chiếc
trên 

1 màu sắc
Nhẫn Oriana
Bạc 925
Freesize

Nhẫn Oriana

240.000₫

Giá một chiếc
trên 

1 màu sắc
Nhẫn Olga
Bạc 925
Freesize

Nhẫn Olga

200.000₫

Giá một chiếc
trên 

2 màu sắc
Nhẫn vàng 14k
Nhẫn bạc 925 mạ vàng 14K
Bạc 925
Freesize

Nhẫn Vera

200.000₫

Giá một chiếc
trên 

2 màu sắc, 1 size
  • Free Size
Nhẫn Onina
Bạc 925
Freesize

Nhẫn Onina

210.000₫

Giá một chiếc
trên 

2 màu sắc
Nhẫn Erma
Bạc 925
Freesize

Nhẫn Erma

200.000₫

Giá một chiếc
trên 

1 màu sắc
Nhẫn Gita
Bạc 925
Freesize

Nhẫn Gita

200.000₫

Giá một chiếc
trên 

1 màu sắc
Nhẫn Tori
Bạc 925
Freesize

Nhẫn Tori

180.000₫

Giá một chiếc
trên 

1 màu sắc
Nhẫn Giselle
Bạc 925
Freesize

Nhẫn Giselle

195.000₫

Giá một chiếc
trên 

2 màu sắc
Nhẫn Twila
Bạc 925
Freesize

Nhẫn Twila

200.000₫

Giá một chiếc
trên 

1 màu sắc